We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naše usluge > Usluge finansijskog savjetovanja > Transakcijske usluge | Spajanje i akvizicija

Savjeti za transakcijske usluge, spajanje i akviziciju

Pitanje treba li se poduzeće kupiti, prodati ili prenijeti na drugo poduzeće osim pravnih aspekata povezanih s takvom transakcijom, pokreće niz pitanja. Naši stručnjaci za spajanja i preuzimanja pružaju pouzdanu osnovu za donošenje odluka, bez obzira nalazite li se u poziciji kupca ili prodavca. Naši interdisciplinarni timovi stručnjaka pomažu vam u brzom prepoznavanju mogućih prekršitelja dogovora i iskorištavanju svih prilika koje se mogu pojaviti.

Naša stručnost u buy-slide due diligence-u kupcima daje osjećaj sigurnosti u pogledu situacije u kojoj se društvo nalazi, ali i u pogledu primjerenosti kupoprodajne cijene. Sistematski proces pripreme dokumenata koji su potrebni za transakciju (vendor due diligence) stavlja vas u poziciju u kojoj (kao prodavac) možete identificirati sve stavke o kojima se mora razgovarati s potencijalnim kupcima. To znači da ste sposobniji upravljati pregovorima o ugovoru i postaviti temelje za uspješno izvršavanje.

Naše usluge

Dubinska finansijska analiza

 • Finansijska analiza
 • Identifikacija jednokratnih stavki
 • Analiza kupaca i dobavljača
 • Procjena proračuna
 • Analiza obrtnog kapitala
 • Nova analiza duga
 • Izračun korekcije nabavne cijene
 • Raspodjela kupovne cijene
 • Pregledi finansijskih modela

Poreska dubinska analiza

 • Analiza poreske situacije
 • Identifikacija prekršitelja poslova povezanih sa porezima
 • Priprema pregovora o kupoprodajnom ugovoru
 • Dokumentacija o transfernim cijenama

Strukturiranje i implementacija prije i nakon akvizicije

 • Smanjenje poreskih rizika i minimiziranje transakcijskih troškova
 • Minimiziranje kapitalnih dobitaka
 • Odvajanje imovine
 • Reorganizacije (spajanja, razdvajanja, likvidacije) i pretvorbe
 • Izračun vrijednosti poduzeća
 • Integracija u postojeće strukture
 • Istiskivanje manjina

SPA

 • Izračun nabavne cijene
 • Korekcija nabavne cijene
 • Closing Accounts
 • Bilančna jamstva i poreske klauzule
 • Jamstva
 • Optimizacija naknada i poreza na promet nekretnina

Finansiranje

 • Struktura finansiranja (vlasnički kapital, dug, mezzanine financiranje)
 • Dodatni troškovi finansiranja
 • Propisi o očuvanju kapitala
 • Pomoć u pregovorima s bankom
 • Restrukturiranje duga
 • IPO-i i privatni plasmani
 • We for you
 • Pavo Djedović
  Ovlašteni revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
 • Ružica Lamešić
  Ovlaštena revizorka | Direktorica
Let's get in touch!
Kontakt