We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naše usluge > Poresko savjetovanje > Korporativno poresko pravo

Uvid u korporativno poresko pravo

Od početka se LeitnerLeitner usredotočuje na rad sa svojim klijentima kako bi se nosili sa brojnim izazovima povezanim sa korporativnim i grupnim poreskim pravom. U skladu s tim, savjetujemo međunarodne korporacije i grupe društava u vezi sa svim pitanjima vezanim za njihove prekogranične aktivnosti.

Naši timovi sastoje se od stručnjaka koji doprinose svojim stručnim znanjem iz različitih disciplina. Na taj način možemo pronaći pouzdane i praktične odgovore na mnoga složena poreska pitanja – uključujući međunarodne usporedbe poreskog opterećenja, primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, usklađenost s tekućim obavezama povrata poreza i opsežne procese prekograničnog restrukturiranja u grupama društava.

Zajedno s mrežom međunarodnih stručnjaka, osiguravamo korištenje dostupnih poreskih opcija – širom svijeta.

Naše usluge

 • Razvoj i implementacija poresko učinkovitih struktura, uzimajući u obzir međunarodne zahtjeve
 • Tuzemno i prekogranično restrukturiranje grupacija društava
 • Strateški poreski pregledi i međunarodne usporedbe poreskih opterećenja
 • Formiranje poreskih grupa
 • Evropsko i međunarodno poresko pravo
 • Poreska rješenja i pregovori s fiskalnim vlastima
 • Podrška i pomoć kod poreskih nadzora
 • Postupci pred Upravnim sudom, Višim upravnim sudom, Europskim sudom pravde, arbitražni postupci
 • Implementacija i procjena sistema poreske kontrole
 • Transferne cijene
 • We for you
 • Pavo Djedović
  Ovlašteni revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
Let's get in touch!
Kontakt