We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naše usluge > Poresko savjetovanje > Sistemi poreske kontrole

Prilagođena poreska kontrola

Funkcionalan sistem upravljanja poreskim obavezama ključni je preduslov za utvrđivanje rizika koji su relevantni za poreske svrhe; također pomaže društvima pri usklađivanju sa poreskim zakonima ili poreskim rokovima te osigurava ispravno utvrđivanje osnovice za procjenu. Stoga predstavlja glavni instrument za sprečavanje odgovornosti i krivičnopravnih posljedica za društvo, njegova izvršna tijela i zaposlenike u slučaju nepravilnosti i utvrđivanja naknadnih plaćanja poreza.

Stručnjaci društva LeitnerLeitner spremni su vam pomoći u razvoju, provedbi i evaluaciji takvog sistema koji je prilagođen vašim potrebama.

Sarađujući s vama, osiguravamo da vaš sistem upravljanja poreskom usklađenošću ne samo optimizira procese, već i pomaže u izbjegavanju rizika prema poreskom i krivičnom zakonu. Duboko razumijevanje poslovnog konteksta i finansijskih zahtjeva naših klijenata omogućuje nam razvoj procesa sa dodatnom vrijednošću na temelju partnerstva. Ovaj proces ne odnosi se samo na izražavanje tačnog iznosa poreza, već i na prepoznavanje prilika za učinkovitu automatizaciju kako bi se sinergije u društvu mogle otkriti ili optimizirati. Svojom stručnošću možemo vam pomoći sve do certificiranja sistema poreske kontrole, a po potrebi možemo i optimizirati postojeće sisteme.

Naše usluge

 • Procjena trenutnog okruženja (status quo)
 • Zajedničko definiranje ciljeva ispunjavanja poreskih obaveza i poreske strategije
 • Jasno definiranje odgovornosti u poreskom području
 • Priprema vaše poreske direktive
 • Identifikacija, analiza i procjena glavnih rizika od poreske važnosti
 • Definiranje mjera za potrebe pokrića rizika
 • Izrada matrice kontrole rizika
 • Razvoj i provedba definiranih mjera pokrića rizika (opisi procesa, popisi za provjeru, koncepti obuke)
 • Kontrola mjera za komuniciranje sistema upravljanja poreskom usklađenošću u poduzeću
 • Kontrola mjera za praćenje i unapređenje sistema upravljanja poreskom obavezom
 • Podrška dopuni mjera u postojećoj procesnoj i kontrolnoj dokumentaciji
 • Evaluacija postojećih sistema i korištenje mogućnosti za sistem upravljanja poreskom usklađenošću
 • Podrška implementaciji sistema poreske kontrole utemeljene na alatima
 • Ocjena sistema poreske kontrole (provjera primjerenosti ili djelotvornosti)
 • We for you
 • Pavo Djedović
  Ovlašteni revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
Let's get in touch!
Kontakt