We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naše usluge > Poresko savjetovanje > Poreski sporovi

Veći uspjeh kod poreskih sporova i arbitraža iz jedne ruke

Nejasnoće nastaju kada složene korporativne strukture djeluju u okruženju koje karakterizira veliki broj poreskih propisa koji se stalno mijenjaju. One, kao i različita tumačenja koja su usvojili domaći poreski organi, mogu dovesti do poreskih sukoba i dvostrukog oporezivanja. Sposobnost društva da upravlja takvim situacijama izuzetno je važan faktor, posebno na međunarodnom planu.

Sarađujemo s vama kako bismo se uhvatili u koštac s tim izazovima i osiguravamo da iz jednog izvora dobijate savjete vezane uz materijalno poresko i procesno pravo. Koristeći naše veliko iskustvo u međunarodnim poreskim pitanjima, pronaći ćemo pravo rješenje za vašu specifičnu situaciju. Besprijekorna saradnja stručnjaka društava LeitnerLeitner i odvjetničkih društava jamči najbolju dostupnu podršku – bez neučinkovitosti i gubitaka koordinacije.

Naše usluge

  • Podrška domaćim i prekograničnim nadzorima poduzeća (zajednički nadzori)
  • Upravljanje/pomoć u domaćim žalbenim postupcima
  • Dobijanje obavezujućih i neobavezujućih mišljenja poreskih organa
  • Dobijanje bilateralnih i multilateralnih odluka (npr. ugovori o cijenama unaprijed (APA))
  • Rješenja za prekogranične poreske sukobe, posebno za transferne cijene, pripisivanje dobiti stalnim poslovnim jedinicama, prenos funkcija (poslovno restrukturiranje)
  • Podrška za bilateralne i multilateralne postupke međusobnog dogovora (MAP) i arbitražne postupke
  • Savjeti o strategiji procesa (npr. izbor optimalne pravne osnove za postupke međusobnog dogovora i arbitražne postupke, interakcije između nacionalnih žalbenih postupaka i međunarodnih mehanizama za rješavanje sporova)
We for you
Pavo Djedović
Ovlašteni revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
Let's get in touch!
Kontakt