We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naše usluge > Poresko savjetovanje > Transferne cijene

Globalni kontekst transfernih cijena

Sve veća globalizacija svjetske ekonomije imala je ogroman utjecaj na međunarodnu trgovinu između kompanija grupacija. To također znači da su propisi o transfernim cijenama postali glavni fokus domaćih fiskalnih tijela. Mogućnost da bi aktivnosti transfernih cijena mogle dovesti do situacije u kojoj se profiti prebacuju na druga područja na način koji nije u skladu sa stvarnim procesom stvaranja vrijednosti i poslovnim aktivnostima partnera u transakciji, već je neko vrijeme ključni fokus poreskih kontrola, posebno nakon što je OECD objavio akcijski plan za BEPS.

Brojni dodaci propisima o transfernim cijenama (npr. u vezi s raspodjelom rizika, izvršavanjem funkcija DEMPE u vezi s tzv. nematerijalnom imovinom, transfernim cijenama usluga, povećanim ponderima prema metodi podjele dobiti itd.), kao i povećanim zahtjevima za usklađenost sa transfernim cijenama (npr. dokumentacijski pristup na tri nivoa koji se sastoji od izvještavanja po državama, glavne datoteke i lokalne datoteke) i povezani zahtjevi za transparentnošću stvaraju složene izazove za poreske obveznike.

Naš iskusni tim sastoji se od stručnjaka za transferne cijene koji vam mogu pomoći u vezi sa svim aspektima vaših domaćih i inozemnih obaveza vezanih uz transferne cijene i zahtjevima za dokumentacijom, te sa planiranjem i provedbom međunarodnih lanaca vrijednosti. Analiziramo trenutnu situaciju, prilagođavamo postojeće sisteme transfernih cijena ili radimo s vama na razvoju preporuka za uspostavu poresko optimiziranog sistema transfernih cijena koji je dizajniran da uzme u obzir poslovne parametre, smanji rizik od dvostrukog oporezivanja i spriječi skupe i dugotrajne rasprave sa poreskim vlastima. Ako je potrebno, također možemo pomoći u odbrani postojećih mehanizama i sistema transfernih cijena unutar grupacije. U tu svrhu možemo se osloniti na našu dobro poznatu međunarodnu mrežu partnerskih advokatskih društava – mrežu koja je svoju vrijednost dokazala mnogim uspješnim zajedničkim projektima.

Naše usluge

 • Ažuriranje postojećih/konceptualizacija i implementacija sistema transfernih cijena usklađenih s BEPS-om i poresko optimiziranim vrijednosnim lancima
 • Stvaranje jasnih funkcija i struktura rizika te optimizacija transakcija opskrbe i usluga unutar grupacije
 • Analiza utjecaja promjena na strukturu grupacije (poslovno restrukturiranje)
 • Razvoj/podrška sa prikazom aspekata specifičnih za određivanje cijene kod transakcija opskrbe i usluga unutar grupacije (uključujući pripremu ugovora o opskrbi unutar grupacije, usluge i licence itd.)
 • Finansiranje unutar grupe, provedba zajedničkih računa
 • Osmišljavanje premještanja zaposlenika unutar grupacije
 • Učinkovito prepoznavanje rizika transfernih cijena i potencijala za optimizaciju
 • Prilagođena brza provjera za brzu identifikaciju potencijalnih rizika transfernih cijena
 • Konceptualizacija i implementacija učinkovitih i prilagođenih modela dokumentacije o transfernim cijenama u skladu sa zakonskim zahtjevima (centralizirani dokumentacijski pristupi, glavne/lokalne datoteke, CbC izvještavanje itd.)
 • Savjeti za alate podržane automatizacijom ili rješenja utemeljena na webu kako bi se osigurala jedinstvena dokumentacija u svim zemljama
 • Podrška u poreskim nadzorima kako bi se sporovi mogli riješiti sporazumno bez uplitanja sudova
 • Upravljanje bilateralnim i multilateralnim postupcima arbitraže i međusobnog dogovora (MAP)
 • Odbrana postojećih intragrupnih mehanizama transfernih cijena i sistema transfernih cijena u žalbenom postupku
 • Zahtjev za donošenje obvezujućih mišljenja i iniciranje ugovora o transfernim cijenama (APA)
 • Savjeti o: PDV-u, carini i vanjskotrgovinskom zakonodavstvu vezano uz transferne cijene
 • We for you
 • Pavo Djedović
  Ovlašteni revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
Let's get in touch!
Kontakt