We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naše usluge > Revizija > Zakonski obavezne i dobrovoljne revizije

Stručnjaci za obaveznu i dobrovoljnu reviziju

Bez obzira na razlog revizije (zakonska obaveza ili dobrovoljna aktivnost), zakonski instrument revizije finansijskih izvještaja daje važne informacije o tome kako društvo postupa s propisima i poštuje ih.

Stručnjaci društva LeitnerLeitner svojim opsežnim revizijskim iskustvom doprinose svakom angažmanu. Dajemo ispravne, pouzdane i nezavisne izjave koje se temelje na detaljnim uvidima u predmet, kao i na sveobuhvatnom pregledu brojčanih podataka.

Naši revizori pregledavaju godišnje i konsolidirane finansijske izvještaje u skladu s nacionalnim propisima i MSFI. Tokom revizija konsolidiranih finansijskih izvještaja revidiramo finansijske izvještaje i kao revizor komponenti. Revizorski timovi se organiziraju pojedinačno za svaki revizijski angažman. Vaši lični kontakti dostupni su tokom cijelog procesa, u bliskoj saradnji sa upravom i Nadzornim odborom. Proces revizije podržava voditelj revizije, koji osigurava da se pitanja koja se pojave tokom revizije mogu odmah razjasniti. Naš rad temelji se na najnovijim propisima i najnovijoj sudskoj praksi vezanoj za računovodstvo i reviziju, a po potrebi ćemo se također oslanjati na stručnjake za pravo, IT i poresko pravo.

  • We for you
  • Pavo Djedović
    Ovlašteni revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
  • Ružica Lamešić
    Ovlaštena revizorka | Direktorica
Let's get in touch!
Kontakt