We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naše usluge > Knjigovodstvo > Knjigovodstvo | Godišnji izvještaji

Veći uvid u računovodstvo i godišnje financijske izvještaje

Uspjeh poduzeća, između ostalog, zavisi od dobrih računovodstvenih procesa. Ti procesi, koji uključuju i izradu godišnjih finansijskih izvještaja, moraju biti ispravni, učinkoviti i pravovremeni. Koristeći savremene radne alate, digitalnu infrastrukturu i vrhunsku stručnost, pomažemo vam upravljati rastućom složenošću vaših računovodstvenih izazova.

Posao na daljinu postao je nova stvarnost, dok je glomazan proces traženja dokumenata postao stvar prošlosti. Digitalne metode rada i radni alati poput sučelja postali su bitne značajke naših radnih rutina. Naši stručnjaci mogu riješiti te probleme umjesto vas – brzo i učinkovito. Uz oslanjanje na svoje veliko iskustvo i poslovno znanje, naš interdisciplinarni tim također primjenjuje najnovije tehničke inovacije kako bi učinkovito i na vrijeme implementirao najnovije zahtjeve – također u pogledu godišnjih finansijskih izvještaja.

Naše usluge

 • Knjigovodstvo i troškovno računovodstvo uz stalni online pristup vašim računovodstvenim podacima
 • Finansijsko računovodstvo na vašim sistemima (SAP, MS Navision ili drugi programi)
 • Računovodstvena podrška na licu mjesta ili na daljinu za upravljanje vršnom potražnjom ili uskim grlima
 • Mjesečne, prilagođene analize, uključujući poslovne analize i kratkoročne izvještaje o dobiti i gubitku
 • Sigurna rješenja za elektronsku razmjenu podataka, prenos dokumenata, arhiviranje dokumenata i back-up podataka (arhiviranje)
 • Rješenja sučelja za učinkovit prijenos podataka iz uzvodnih (ERP) sistema
 • Platni promet i opomene
 • Stalna usklađenost s PDV-om i sažeti izvještaji
 • Izrada godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidiranih finansijskih izvještaja prema MSFI
 • Računovodstvo na gotovinskoj osnovi
 • Analiza godišnjih finansijskih izvještaja uključujući usporedbu sektora industrije
 • Računovodstveni savjeti u skladu s lokalnim i međunarodnim standardima
 • We for you
 • Pavo Djedović
  Ovlašteni revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
 • Eldina Poturković
  Certificirani računovođa | Ovlašteni revizor
 • Alma Bešlić
  Računovođa | Payroll Specialist
Let's get in touch!
Kontakt