We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner

Eldina Poturković

Certificirani računovođa | Ovlašteni revizor
[geschützte E-Mail Adresse]
Portrait of Eldina Poturkovic
Radno iskustvo
2011
Certificirani računovođa LeitnerLeitner Revizija d.o.o.
2003
Certificirani računovođa SNT
2000
Obračun plaća, Knjigovodstvo / Payrolll Specialists, Accounting; Orbico
Obrazovanje
2015
Ovlašteni revizor, Savez za računovodstvo i reviziju
2001
Certificirani računovođa, Savez na računovodstvo i reviziju FBH
1996
Računovodstvo i revizija, Ekonomski fakultet u Sarajevu