We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
Naši klijenti > Fizičke osobe

Povjerljivi i kompetentni partneri za fizičke osobe

Fizičke osobe, fondacije ili porodični uredi čiji su članovi porodice rašireni po cijelom svijetu često se suočavaju sa posebnim poreskim izazovima kada je u pitanju priprema poreskih prijava i upravljanje tekućim poreskim pitanjima; osim toga, također moraju definirati optimalnu strukturu za lična ulaganja u kapital i nekretnine te nasljeđivanje imovine. Cilj: osigurati da su svi poreski i pravni aspekti obrađeni te da su ispunjeni njihovi lični zahtjevi i očekivanja.

Naši iskusni timovi brinut će se o Vama i Vašoj porodici u skladu s Vašim trenutnim i budućim potrebama kako bi pronašli odgovarajuće i održivo rješenje za Vaša poreska pitanja. U tom kontekstu fokusiramo se na ljudski faktor. Za svaku odluku koja se odnosi na porez i imovinu možete se osloniti na naše dugogodišnje iskustvo, naš profesionalni instinkt i našu pažljivo odabranu međunarodnu mrežu saradnika.

U tu svrhu koristimo interdisciplinarni pristup i radimo ruku pod ruku kako bismo pronašli rješenje koje odgovara potrebama Vaše trenutne životne situacije, čineći Vaš život lakšim.

Tekuća poreska pitanja

 • Izrada poreskih prijava
 • Podnošenje svih potrebnih izvještaja poreskoj upravi
 • Izračun i poreska optimizacija dohotka od osnovnih sredstava
 • Povrat inostranih poreza po odbitku
 • Zastupanje u žalbenom postupku
 • Pribavljanje pravnih informacija od poreskih tijela (rješenja)
 • Savjetodavne usluge za umjetnike, sportaše i iseljenike
 • Usluge porodičnog ureda

Strukturiranje imovine

 • Optimalna poreska struktura za Vašu imovinu u različitim klasama imovine
 • Podrška sa konkursima za Vaša ulaganja u imovinu
 • Optimalna poreska struktura za Vaš dobrotvorni angažman
 • Restrukturiranje imovine u inostranstvu
 • Poreska kvalifikacija, npr. dioničke opcije i drugi modeli učešća zaposlenika

Međunarodna mobilnost

 • Zaštita Vaše međunarodne mobilnosti
 • Određivanje najboljeg mjesta prebivališta za poreske svrhe
 • Nekretnine za odmor
 • Savjeti i podrška kod međunarodne promjene prebivališta
 • Procjena pitanja rezidentnosti u vezi sa porezom

Planiranje nasljeđivanja imovine

 • Predviđeno nasljeđivanje
 • Ugovori između članova porodice
 • Planiranje nasljeđivanja imovine u domaćem i međunarodnom kontekstu
 • We for you
 • Pavo Djedović
  Ovlašteni revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
 • Ružica Lamešić
  Ovlaštena revizorka | Direktorica
Let's get in touch!
Kontakt