Sarajevo

Leitner + Leitner Revizija d.o.o.BIH 71 000 SARAJEVO, ul. Hiseta 15
t +387 33 465 793 f +387 33 465 793
e sarajevo.office@leitnerleitner.com

Sarajevo

Odlično usklađeno u skladu s Vašim potrebama

U LeitnerLeitner-u o svim Vašim točkama dnevnog reda vodi računa Vaša osobna kontakt osoba. Ovisno o postavljenim zadacima traži se pomoć od posebnih stručnjaka čime Vam ukupno znanje našeg poduzeća stoji na raspolaganju. Naša ponuda za pružanje usluga trenutačno obuhvaća 4 poslovna područja koja od zemlje do zemlje mogu varirati. Koje se usluge pružaju u Vašoj zemlji molimo Vas izuzmite iz stranica s detaljnim opisima naših pojedinih ureda.

Obračun plaća i kadrovsko savjetovanje
  • Obračun plaća, odnosno dodataka na plaću te naknada umjesto plaća, kao i refundiranje tih naknada i ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada
  • Specifični savjeti o radnom pravu, Zakonu o radu i oporezivanju (npr. optimiziranje uvjeta zaposlenja, opcija prilikom otkaza i sl.)
  • Asistiranje prilikom platnih revizija Porezne Uprave, zdravstvenog osiguranja ili porezne inspekcije od lokalnih institucija
  • Kreiranje rezerviranja za jubilarne nagrade, otpremnine, godišnji odmor, izvanredno vrijeme u odsustvu, posebna plaćanja, djelomična mirovina i bonusi
  • Savjeti vezani uz oporezivanje i zdravstveno osiguranje naknade izvršnih direktora
Kontakt osoba

Pavo Djedović

Ovlašteni revizor (D, HR, BIH) | porezni savjetnik (D) | Partner

Hrvatski, srpski, bosanski i međunarodni poreski zakoni sa fokusom na korporativnom poreskom pravu, transakcione...