Sarajevo

Leitner + Leitner Revizija d.o.o.BIH 71 000 SARAJEVO, ul. Hiseta 15
t +387 33 465 793 f +387 33 465 793
e sarajevo.office@leitnerleitner.com

Sarajevo

Impresum

 

Odgovorna osoba: Leitner + Leitner Revizija d.o.o.
Adresa: Ul. Hiseta 15, BA-71 000 Sarajevo
ID: 4201472610007
PDV-ID: 201472610007
T +387 33 465 793
F +387 33 465 793
E  office@leitnerleitner.ba

 

Žene i muškarci kod nas imaju jednake mogućnosti. Sve poslove i funkcije smatramo u potpunosti neovisnima o spolu, ali u svrhe čitkosti ovog teksta koristimo nazivlje muškog roda.

Disclaimer

 

Odricanje od odgovornosti za vlastite sadržaje

Svi sadržaji postavljeni na našu internet stranicu sastavljeni su s pažnjom i u dobroj vjeri. Odgovorni smo jedino za sadržaje koje smo sami sastavili. Svi sadržaji stoga nužno ne odražavaju naše mišljenje te ne možemo preuzeti odgovornost za aktualnost, potpunost i ispravnost svih sadržaja. Ukoliko steknemo saznanja o protuzakonitosti nekog sadržaja, isti će biti izbrisan bez odgode.
 

Autorska prava - Odricanje od odgovornosti

Svi tekstovi, grafike, fotografije, logotipi / zaštitni znakovi, dizajni podliježu određenim pravima (autorska prava, prava zaštitnih znakova i ostala prava intelektualnog vlasništva). Njihovo korištenje je stoga dopušteno jedino u okviru zakonskih odredbi (primjerice u privatne svrhe) ili uz prethodno pisano dopuštenje nositelja autorskih prava. Svako umnožavanje, obrada, distribucija te bilo koja vrsta korištenja koja prelazi zakonska ograničenja je zabranjena te može imati građansko i kazneno pravne posljedice.

       

     

Odricanje od odgovornosti za vanjske poveznice

Naša internet stranica sadrži takozvane "vanjske poveznice" (linkove na stranice trećih osoba), nad kojima nemamo kontrolu te stoga ne preuzimamo odgovornost za sadržaj istih. Ukoliko steknemo saznanja o bilo kakvoj povredi zakona, predmetna poveznica će biti uklonjena bez odgode. Stavljanje poveznica na druge internet stranice ne podrazumijeva da iste stranice odobravamo, da se slažemo s njihovim sadržajima ili da postoje poslovne ili bilo kakve druge veze s njihovim vlasnicima.
 

Zaštita podataka - Odricanje od odgovornosti

Posjetom na našu internet stranicu podaci o pristupu (datum, vrijeme, pregledana stranica) mogu biti pohranjeni na serveru. Ukoliko se učitavaju osobni podaci (npr. ime, adresa ili e-mail adresa) za iste će se tražiti – ukoliko je to moguće – prethodni pristanak korisnika internet stranice. Bilo kakvo prosljeđivanje tih podataka trećim osobama zahtijeva izričiti pristanak korisnika. Izričito naglašavamo da je prijenos podataka putem interneta (npr. putem e-maila) podložan sigurnosnim propustima. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih osoba stoga ne može biti zajamčena. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu takvim sigurnosnim propustima. Izričito se protivimo korištenju objavljenih kontakt podataka od strane trećih osoba u svrhe oglašavanja. Zadržavamo pravo na poduzimanje odgovarajućih pravnih koraka u slučaju nezatraženog slanja promidžbenih informacija, kao što su „spam e-mailovi“.