Sarajevo

LeitnerLeitner Revizija d.o.o.BIH 71 000 SARAJEVO, ul. Hiseta 15
t +387 33 465 793 f +387 33 465 793
e sarajevo.office@leitnerleitner.com

Sarajevo

LeitnerLeitner

LeitnerLeitner Bosna osnovano je 2009. godine na području BiH. Zajedno s našim lokalnim stručnjacima pružamo porezno savjetovanje, reviziju i računovodstvene usluge za međunarodne i velike nacionalne kompanije.

Izvanredne tehničke vještine našeg tima kao i visoka kvaliteta LeitnerLeitner usluga ključni su faktor uspjeha u Bosni: mi razumijemo specifične potrebe klijenata u zemlji na temelju velikog međunarodnog znanja i fleksibilnosti članova tima.

Radimo prekogranično, u bliskoj suradnji sa svim LeitnerLeitner uredima, a posebno s uredom u Zagrebu.

Na razini LeitnerLeitner grupacije raspolažemo policom osiguranja od profesionalne odgovornosti u visini od 25.000.000,00 EURA.

Pronađite vaše stručnjake