Sarajevo

Leitner + Leitner Revizija d.o.o.BIH 71 000 SARAJEVO, ul. Hiseta 15
t +387 33 465 793 f +387 33 465 793
e sarajevo.office@leitnerleitner.com

Sarajevo

Naš tim u Sarajevu

Kompentencija ima puno lica: ovdje možete pronaći svoju kontakt osobu sa dotičnim područjem specijalnosti.

Pronađite vaše stručnjake


Pavo Djedović

Ovlašteni revizor (D, HR, BIH) | porezni savjetnik (D) | Partner

Hrvatski, srpski, bosanski i međunarodni poreski zakoni sa fokusom na korporativnom poreskom pravu, transakcione...